Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Nông

Sửa chữa ô tô máy kéo Nguyễn Nông (chủ biên), Nguyễn Đại Thành, Hoàng Ngọc Vinh. - Hà Nội Giáo dục 1999. - 211tr. 27cm.

Tài liệu tham khảo: tr.207

Quy trình công nghệ phục hồi chi tiết máy và kĩ thuật sửa chữa một số ô tô máy kéo sử dụng phổ biến trong nông nghiệp.

19.000đ


Ô tô máy kéo--Sử dụng trong nông nghiệp
Ô tô máy kéo--Sửa chữa và bảo trì--Giáo trình

Máy kéo nông nghiệp Ô tô máy kéo Giáo trình Cơ khí công nghệ Sửa chữa và bảo trì

631.3 / S

Powered by Koha