Trung tâm Thông tin - Thư viện (opac header)
Lê, Thị Khánh

Giáo trình cây ăn quả Lê Thị Khánh(chủ biên), Phạm Lê Hoàng - Huế Đại học Huế 2016 - 300tr. 27cm.

Đầu trang tên sách: Đại học Huế. Trường Đại học Nông lâm

Giới thiệu chung về cây ăn quả. Phân loại, phân bố, đặc điểm hình thái, đặc tính sinh vật học và nhân giống cây ăn quả, thiết lập vườn cây ăn quả và phương pháp cắt tỉa, tạo hình. Giới thiệu chung, đặc điểm, điều kiện sống và kỹ thuật trồng một số loài cây ăn quả chuyên khoa: cây cam quýt, cây chuối, cây dứa, cây thanh long, cây xoài. Những tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất cây ăn quả và trồng cây ăn quả thích ứng với biến đổi khí hậu.

9786049126369


Cây ăn quả--Giáo trình

Cây ăn quả Trồng trọt Giáo trình

634 / C

634.0

Powered by Koha