Trung tâm Thông tin - Thư viện (opac header)
Hoàng, Văn Cường

Giáo trình thị trường bất động sản Hoàng Văn Cường (Chủ biên)...[và những người khác] - Hà Nội Đại học Kinh tế quốc dân 2017 - 604tr. 24cm.

Đầu TTS ghi: Trường Đại học kinh tế quốc dân. Khoa bất động sản và kinh tế tài nguyên. Bộ môn kinh doanh bất động sản.

Trình bày tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản. Quan hệ cung - cầu và giá cả bất động sản. Hoạt động của thị trường bất động sản và quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản

93.000đ

Bất động sản Thị trường bất động sản

333.3 / T

Powered by Koha