Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 27 results. Subscribe to this search

|
1. Nghiên cứu vai trò các loại hình môi giới bất động sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.62.16. Huỳnh Đình Dũng

by Huỳnh, Đình Dũng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2010Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2010. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

2. Bước đầu nghiên cứu thị trường bất động sản ở Thành phố Huế và đề xuất định hướng quản lý. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành quản lý đất đai: 4.01.03. Trần Thanh Quang

by Trần, Thanh Quang.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2004Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2004. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

3. Đánh giá việc thực hiện các quyền sử dụng đất khi tham gia thị trường bất động sản tại thành phố Đà Nẵng. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành quản lý đất đai: 60.62.16. Nguyễn Quang Vinh

by Nguyễn, Quang Vinh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2011Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2011. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

4. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch bất động sản trên địa bàn Thành phố Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành quản lý đất đai: 60.62.16. Lê Văn Chương

by Lê, Văn Chương.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2011Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2011. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

5. Nghiên cứu tác động của quy hoạch sử dụng đất đối với thị trường bất động sản tại thành phố Đà Nẵng Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.62.16 Phan Tịnh Phú

by Phan, Tịnh Phú.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

6. Xây dựng hệ thống thông tin nhà đất phục vụ cho việc định giá bất động sản tại quận Cẩm Lệ Thành phố Đà Nẵng. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.62.16 Lê Thị Hoài Phương

by Lê, Thị Hoài Phương.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm Huế, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

7. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác định giá đất ở tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Đoàn Trung Thành

by Đoàn, Trung Thành.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

8. Nghiên cứu tình hình phát triển thị trường nhà đất và hoạt động của các loại hình kinh doanh bất động sản trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẳng Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý đất đai. Phạn Thị Hiền

by Phan, Thị Hiền.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

9. Nghiên cứu tác động của chính sách quản lý đất đai đến thị trường bất động sản tại quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý đất đai. Mã số: 60.85.01.03 Dương Công Sửu

by Dương, Công Sửu.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

10. Giải pháp xây dựng giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý đất đai: 60.85.01.03 Mai Phước Hải

by Mai, Phước Hải.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

11. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch bất động sản trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2008-2012 Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý đất đai. Mã số: 60.85.01.03 Huỳnh Đức Dũng

by Huỳnh, Đức Dũng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

12. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển thị trường bất động sản tại thành phố Quảng Ngãi Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Mai Văn Chánh

by Mai, Văn Chánh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

13. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch bất động sản trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2008 - 2012 Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Huỳnh Đức Dũng

by Huỳnh, Đức Dũng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

14. Nghiên cứu tình hình phát triển thị trường nhà đất và hoạt động của các loài hình kinh doanh bất động sản trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Phan Thị Hiền

by Phan, Thị Hiền.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

15. Đánh giá thị trường bất động sản ở thành phố Đông Hà giai đoạn 2003 - 2013 Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Hồ Đức Hạnh

by Hồ, Đức Hạnh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

16. Đánh giá thực trạng thị trường bất động sản trên địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất: 60.85.01.03. Trần Duy Linh.

by Trần, Duy Linh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

17. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường bất động sản tại thành phố Quảng Ngãi. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Nguyễn Văn Nam

by Nguyễn, Văn Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2015Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2015. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

18. Nghiên cứu ảnh hưởng của quy hoạch đến thị trường bất động sản tại địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Nguyễn Đăng Ra

by Nguyễn, Đăng Ra.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

19. Giải pháp định giá đất cho các dự án bất động sản tại thành phố Đà Nẵng. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Trần Minh Thỏa

by Trần, Minh Thỏa.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

20. Giáo trình thị trường bất động sản Hoàng Văn Cường (Chủ biên)...[và những người khác]

by Hoàng, Văn Cường.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Hà Nội Đại học Kinh tế quốc dân 2017Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: 333.3 T] (5).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha