Trung tâm Thông tin - Thư viện (opac header)

Your search returned 35 results. Subscribe to this search

|
1. Giáo trình Sinh thái môi trường chủ biên, Phạm Văn Phê...[và những người khác]

by Ngô, thế Ân | Trần, Danh Thìn | Phạm, Văn Phê | Trần, Đức Viên | Bộ Giáo dục và Đào tạo Trường Đại học Nông nghiệp I-Hà Nội.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

2. Sinh thái học rừng ngập mặn Nguyễn Hoàng Trí

by Nguyễn, Hoàng Trí.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 1999Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (6).

3. Cơ sở sinh thái học Giáo trình dùng cho sinh viên khoa sinh học, trường đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội Vũ Trung Tạng

by Vũ, Trung Tạng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Giáo dục 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (31).

4. Cơ sở sinh thái học Giáo trình dùng cho sinh viên khoa sinh học, trường đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội Vũ Trung Tạng

by Vũ, Trung Tạng.

Edition: Tái bản lần 4Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Giáo dục 2008Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

5. Sinh thái học nông nghiệp và bảo vệ môi trường Dùng cho các trường Đại học khối Nông - Lâm - Nghiệp Cao Liêm, Trần Đức Viên [phần 1]

by Cao, Liêm | Nguyễn, Thị Lan | Phạm, Văn Phê | Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 1990Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (25).

6. Sinh thái học côn trùng Dùng cho sinh viên ngành Khoa học tự nhiên Phạm Bình Quyền.

by Phạm, Bình Quyền.

Edition: Tái bản lần 2Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Giáo dục 2007Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

7. Các nguy cơ đe dọa sinh thái Loic Chauveau ; Nguyễn Thị Kim Anh dịch

by Chauveau, Loic | Nguyễn, Thị Kim Anh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2008Other title: Petit atlas des risques écologiques.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

8. Ecology From individuals to ecosystems Michael Begon, Colin R. Townsend, John L. Harper.

by Begon, Michael | Townsend, Colin R | Harper, John L.

Edition: In lần thứ 4Material type: book Book; Format: print Publisher: Malden, MA Blackwell Pub. 2006Title translated: Sinh thái học đại cương Từ cá thể đến hệ sinh thái.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

9. Theoretical ecology Principles and applications Robert M. May, Angela R. McLean biên tập.

by McLean, Angela R | May, Robert M. (Robert McCredie), 1936.

Edition: In lần thứ 3Material type: book Book; Format: print Publisher: Oxford New York Oxford University Press 2007Title translated: Sinh thái học đại cương và ứng dụng.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

10. Ecology in agriculture Biên tập bởi Louise E. Jackson.

by Jackson, Louise E.

Material type: book Book; Format: print Publisher: San Diego, Calif. Academic Press 1997Title translated: Sinh thái học trong nông nghiệp.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

11. Khảo sát và đề xuất phương thức bảo tồn tính đa dạng giống vật nuôi bản địa ở Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học. Chuyên ngành sinh thái học: 1.05.20. Nguyễn Ngọc Huy

by Nguyễn, Ngọc Huy.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2004Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học -- Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, 2004. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

12. Sinh thái học nông nghiệp và bảo vệ môi trường Cao Liêm, Trần Đức Viên Phần 2

by Cao, Liêm | Trần, Đức Viên.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp 1990Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (20).

13. Hồ ao học Bài giảng Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

by Nguyễn, Duy Quỳnh Trâm.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2001Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (20).

14. Hải dương học Bài giảng

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2001Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (20).

15. Sinh thái sinh vật nước Bài giảng Tôn Thất Chất, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

by Tôn, Thất Chất | Nguyễn, Duy Quỳnh Trâm.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2001Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (20).

16. Sinh thái và bảo vệ môi trường Viết cho ngành Quản lý ruộng đất: Bài giảng Lê Quang Minh

by Lê, Quang Minh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 1998Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (9).

17. Sinh thái học nông nghiệp và bảo vệ môi trường Cao Liêm, Phạm Văn Phê, Nguyễn Thị Lan

by Cao, Liêm.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông Nghiệp 1998Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

18. Sinh thái học côn trùng Phạm Bình Quyền

by Phạm, Bình Quyền.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Giáo dục 1994Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (9).

19. Sinh thái học côn trùng V.V IAKHONTOV

by IAKHONTOV, V.V.

Edition: In lần thứ hai có sữa chữaMaterial type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Khoa học và kỹ thuật 1972Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

20. Sinh thái học cá G.V.NI-CÔN-SKY...[và nhóm tác giả dịch]

by G.V.NI-CÔN-SKY | Nguyễn, Văn Thái | Trần, Đình Trọng | Mai, Đình Yên.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Đại học 1961Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha