Trung tâm Thông tin - Thư viện (opac header)

Your search returned 11 results. Subscribe to this search

|
1. Giáo trình thổ nhưỡng học Lê Thanh Bồn

by Lê ,Thanh Bồn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (28).

2. Giáo trình thổ nhưỡng, nông hoá Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp Nguyễn Như Hà (Chủ biên), Lê Thị Bích Đào, Vương Thị Tuyết.

by Nguyễn, Như Hà | Vương, Thị Tuyết | Lê, Thị Bích Đào.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nxb. Hà Nội 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

3. Từ điển thổ nhưỡng học Anh - Việt Đỗ Ánh

by Đỗ, Ánh | Đỗ, Ánh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật 2000Other title: English - Vietnamese Dictionary of soil science.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

4. Thổ nhưỡng học Trần Đức Dục, Hoàng Văn Công, Lê Thanh Bồn

by Trần, Đức Dục | Trần, Đúc Dục | Lê, Thanh Bồn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 1992Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (20).

5. Giáo trình Thực tập thổ nhưỡng Dùng cho học sinh ngành trồng trọt ở các trường Đại học Nông nghiệp Nguyễn Mười

by Nguyễn, Mười.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 1979Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

6. Cấu trúc lớp phủ thổ nhưỡng Cấu trúc thổ bì V.M Fridland

by Fridland, V.M | Vũ, Tự Lập | Trịnh, Sanh [Người dịch] | Nguyễn, Trọng Lân.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Khoa học và kỹ thuật 1982Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

7. Giáo trình thực tập thổ nhưỡng Dành cho học sinh ngành trồng trọt ở các trường đại học nông nghiệp Nguyễn Mười (chủ biên)....[cùng những người khác]

by Nguyễn, Mười | Đỗ, Bảng | Đào, Châu Thu | Cao, Liêm.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Hà Nội] Nông nghiệp 1979Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

8. Nguyên lý cải tạo thổ nhưỡng A.N.Cốt-Ghi-A-Cốt,Nguyễn tài,Thái Đình Hòe,Thái Văn Lễ Tập 2

by Cốt-Ghi-A-Cốt,A.N | hái,Đình Hòe [dịch] | Thái,Văn Lễ [dịch] | Nguyễn,Tài [dịch].

Material type: book Book; Format: print Publisher: Mát-x cơ- va Nông Thôn 1964Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

9. Địa lý thổ nhưỡng Với cơ sở thổ nhưỡng học V.V. Đobrovolxki ; Trịnh Sanh, Lê Phúc dịch

by V.V Đobrovolxki | Trịnh, Sanh | Lê, Phúc.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Khoa học và Kỹ thuật 1979Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

10. Những vấn đề thổ nhưỡng và việc sử dụng đất đai ở Đông Dương E.M.Castagnol số 7

by Castagnol, E.M.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội 1950Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

11. Canh tác học Lý Nhạc , Dương Hữu Tuyền , Hùng Dăng Chinh

by Lý, Nhạc.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 1987Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (7).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha