Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trần, Ngọc Trang

Giống lúa lai Trung Quốc và kỹ thuật gieo trồng Trần, Ngọc Trang - Hà Nội Nông nghiệp 2000 - 99tr. 19cm.

Khái quát tình hình nghiên cứu và sản xuất lúa lai trên thế giới và trong nước. Những đặc tính chủ yếu của lúa lai. Kỹ thuật gieo cấy, gieo thẳng lúa lai. Giới thiệu một số tổ hợp lúa lai.

* 8.000


Lúa nước--Kỹ thuật gieo trồng.--Giống

Lúa nước Trồng trọt Kỹ thuật gieo trồng

633.18 / G

633.1

Powered by Koha