Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Courses

Name Dept. Course # Section Term Instructors Notes
Ngoại ngữ không chuyên 1 Ngành Bảo vệ thực vật 2020 ANH1013 Kiến thức giáo dục đại cương
Ngoại ngữ không chuyên 2 Ngành Bảo vệ thực vật 2020 ANH1022 Kiến thức giáo dục đại cương
Ngoại ngữ không chuyên 3 Ngành Bảo vệ thực vật 2020 ANH1032 Kiến thức giáo dục đại cương
Hóa học Ngành Bảo vệ thực vật 2020 CBAN10304 Kiến thức giáo dục đại cương
Thực vật học Ngành Bảo vệ thực vật 2020 CBAN10902 Kiến thức cơ sở ngành-Tự chọn (8/16)
Sinh học Ngành Bảo vệ thực vật 2020 CBAN11803 Kiến thức giáo dục đại cương
Tin học Ngành Bảo vệ thực vật 2020 CBAN11902 Kiến thức giáo dục đại cương
Toán thống kê Ngành Bảo vệ thực vật 2020 CBAN12202 Kiến thức giáo dục đại cương
Vật lý Ngành Bảo vệ thực vật 2020 CBAN12302 Kiến thức giáo dục đại cương
Bảo quản nông sản Ngành Bảo vệ thực vật 2020 CKCN31682 Kiến thức ngành - Tự chọn (10/22)
Triết học Mác - Lênin Ngành Bảo vệ thực vật 2020 CTR1018 Kiến thức giáo dục đại cương
Kinh tế chính trị Mác - Lênin Ngành Bảo vệ thực vật 2020 CTR1019 Kiến thức giáo dục đại cương
Chủ nghĩa xã hội khoa học Ngành Bảo vệ thực vật 2020 CTR1020 Kiến thức giáo dục đại cương
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Ngành Bảo vệ thực vật 2020 CTR1021 Kiến thức giáo dục đại cương
Tư tưởng Hồ Chí Minh Ngành Bảo vệ thực vật 2020 CTR1022 Kiến thức giáo dục đại cương
Xã hội học đại cương Ngành Bảo vệ thực vật 2020 KNPT14602 Kiến thức giáo dục đại cương
Kinh tế nông nghiệp Ngành Bảo vệ thực vật 2020 KNPT21202 Kiến thức ngành - Tự chọn (10/22)
Kỹ năng mềm Ngành Bảo vệ thực vật 2020 KNPT21602 Kiến thức bổ trợ
Phương pháp tiếp cận khoa học Ngành Bảo vệ thực vật 2020 KNPT23002 Kiến thức bổ trợ
Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Ngành Bảo vệ thực vật 2020 KNPT34752 Kiến thức bổ trợ
Khí tượng Ngành Bảo vệ thực vật 2020 LNGH31102 Kiến thức cơ sở ngành-Bắt buộc
Sinh thái và môi trường Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC15302 Kiến thức giáo dục đại cương
Bệnh cây chuyên khoa Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC20203 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Bệnh cây đại cương Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC20303 Kiến thức cơ sở ngành-Bắt buộc
Cỏ dại Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC21202 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Côn trùng chuyên khoa Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC21303 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Côn trùng học đại cương Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC21403 Kiến thức cơ sở ngành-Bắt buộc
Công nghệ sản xuất giống cây trồng Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC21702 Kiến thức cơ sở ngành-Tự chọn (8/16)
Di truyền thực vật Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC21902 Kiến thức cơ sở ngành-Tự chọn (8/16)
Dịch tễ học bảo vệ thực vật Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC22002 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Động vật hại nông nghiệp Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC22103 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Giá thể và dinh dưỡng cây trồng Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC22202 Kiến thức cơ sở ngành-Tự chọn (8/16)
Khảo nghiệm và kiểm định giống cây trồng Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC22702 Kiến thức ngành - Tự chọn (10/22)
Kiểm dịch thực vật và dịch hại nông sản sau thu hoạch Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC23302 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Kỹ thuật trồng cây ăn quả Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC23702 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Kỹ thuật trồng hoa và cây cảnh Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC23902 Kiến thức ngành - Tự chọn (10/22)
Kỹ thuật trồng rau Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC24002 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Phân bón Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC24402 Kiến thức cơ sở ngành-Bắt buộc
Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC24702 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Quản lý cây trồng tổng hợp Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC24902 Kiến thức ngành - Tự chọn (10/22)
Quản lý dịch hại tổng hợp Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC25102 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Sinh lý thực vật Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC25203 Kiến thức cơ sở ngành-Bắt buộc
Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC25502 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Sức khỏe hạt giống Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC25602 Kiến thức cơ sở ngành-Tự chọn (8/16)
Thực hành nông nghiệp tốt và nông nghiệp an toàn Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC26302 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Tiếp cận nghề BVTV Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC26901 Thực tập nghề nghiệp
Công nghệ trồng cây có mái che Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC28202 Kiến thức cơ sở ngành-Tự chọn (8/16)
Quản lý dịch hại cây trồng trong nhà lưới, nhà kính Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC28302 Kiến thức ngành - Tự chọn (10/22)
Trang trại tổng hợp Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC28402 Kiến thức ngành - Tự chọn (10/22)
Chuyên đề xây dựng quy trình quản lý dịch hại cây trồng Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC29202 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Kỹ thuật sản xuất cây công nghiệp Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC29702 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Kỹ thuật sản xuất cây lương thực Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC29802 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Nguyên lý kỹ thuật canh tác Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC31012 Kiến thức cơ sở ngành-Tự chọn (8/16)
Thực tế nghề BVTV Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC31216 Thực tập nghề nghiệp
Vi sinh vật học trong trồng trọt Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC31262 Kiến thức cơ sở ngành-Bắt buộc
Khảo nghiệm và kinh doanh thuốc BVTV Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC31272 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Công nghệ điều khiển cây trồng Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC31392 Kiến thức cơ sở ngành-Tự chọn (8/16)
Bảo vệ thực vật trong canh tác hữu cơ Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC31512 Kiến thức ngành - Tự chọn (10/22)
Cây dược liệu Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC31552 Kiến thức ngành - Tự chọn (10/22)
Công nghệ cao trong nông nghiệp Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC31572 Kiến thức giáo dục đại cương
Công nghệ sinh học ứng dụng trong thực vật Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC31583 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Công nghệ tưới tiêu Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC31592 Kiến thức cơ sở ngành-Tự chọn (8/16)
Chọn tạo giống cây trồng Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC31613 Kiến thức cơ sở ngành-Bắt buộc
Khóa luận tốt nghiệp BVTV Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC31614 Khóa luận tốt nghiệp
Hóa sinh thực vật Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC31643 Kiến thức cơ sở ngành-Bắt buộc
Kỹ thuật nuôi ong Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC31652 Kiến thức ngành - Tự chọn (10/22)
Miễn dịch thực vật Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC31752 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Phương pháp giám định bệnh hại cây trồng Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC31772 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Phương pháp giám định côn trùng hại cây trồng Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC31782 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Thao tác nghề BVTV Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC31795 Thực tập nghề nghiệp
Thổ nhưỡng Ngành Bảo vệ thực vật 2020 NHOC31853 Kiến thức cơ sở ngành-Bắt buộc
Nhà nước và pháp luật Ngành Bảo vệ thực vật 2020 TNMT29402 Kiến thức giáo dục đại cương
Ngoại ngữ không chuyên 1 Ngành Chăn nuôi 2020 ANH1013 Kiến thức giáo dục đại cương Tên học phần: TIẾNG ANH BẬC 1/6 (A1)
Ngoại ngữ không chuyên 2 Ngành Chăn nuôi 2020 ANH1022 Kiến thức giáo dục đại cương Tên học phần: TIẾNG ANH BẬC 2/6 (A2)
Ngoại ngữ không chuyên 3 Ngành Chăn nuôi 2020 ANH1032 Kiến thức giáo dục đại cương Tên học phần: TIẾNG ANH BẬC 3/6 (B1)
Hóa học Ngành Chăn nuôi 2020 CBAN10304 Kiến thức giáo dục đại cương
Đinh Thị Thu, Thanh
Dương Văn, Hậu
Nguyễn Văn, Cần
Sinh học Ngành Chăn nuôi 2020 CBAN11803 Kiến thức giáo dục đại cương
Phan Thị Duy, Thuận
Đặng Thị Thu, Hiền
Hoàng Hữu, Tình
Trần Nguyên, Thảo
Tin học Ngành Chăn nuôi 2020 CBAN11902 Kiến thức giáo dục đại cương
Võ Phan Nhật, Quang
Toán thống kê Ngành Chăn nuôi 2020 CBAN12202 Kiến thức giáo dục đại cương
Nguyễn Đức, Hồng
Phạm Thị Thảo, Hiền
Nguyễn Ngọc, Ánh
Vật lý Ngành Chăn nuôi 2020 CBAN12302 Kiến thức giáo dục đại cương
Nguyễn Đăng, Nhật
Lê Thị Kim, Anh
Nguyễn Hữu, Thịnh
Đỗ Thanh, Tiến
An toàn thực phẩm Ngành Chăn nuôi 2020 CKCN20102 Kiến thức cơ sở ngành-Tự chọn
Nguyễn Hiền, Trang
Nguyễn Đức, Chung
Bảo quản nông sản Ngành Chăn nuôi 2020 CKCN31682 Kiến thức ngành - Tự chọn
Trần Bảo, Khánh
Nguyễn Thị Thủy, Tiên
Lê Thanh, Long
Nguyễn Văn, Toản
Cơ điện nông nghiệp Ngành Chăn nuôi 2020 CKCN31712 Kiến thức ngành - Tự chọn
Trần Đức, Hạnh
Phan Tôn Thanh, Tâm
Vi sinh vật đại cương Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY14302 Kiến thức cơ sở ngành-Bắt buộc
Phạm Hồng, Sơn
Nguyễn Xuân, Hòa
Chăn nuôi dê cừu Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY20802 Kiến thức ngành - Tự chọn
Công nghệ sinh học ứng dụng trong chăn nuôi - thú y Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY21302 Kiến thức cơ sở ngành-Tự chọn
Hồ Lê Quỳnh, Châu
Lê Nữ Anh, Thư
Di truyền động vật Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY21403 Kiến thức cơ sở ngành-Bắt buộc
Lê Nữ Anh, Thư
Dịch tễ học thú y Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY21503 Kiến thức ngành - Tự chọn
Phạm Hồng, Sơn
Kiểm nghiệm thú sản Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY22403 Kiến thức ngành - Tự chọn
Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng thú y Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY22503 Kiến thức ngành - Tự chọn
Hồ Thị, Dung
Nguyễn Thị, Thùy
Miễn dịch học thú y Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY22603 Kiến thức cơ sở ngành-Tự chọn
Phạm Hồng, Sơn
Bùi Thị, Hiền
Nguyễn Xuân, Hòa
Phương pháp thí nghiệm chăn nuôi - thú y Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY22802 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Nguyễn Minh, Hoàn
Lê Đình, Phùng
Sinh lý động vật Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY23004 Kiến thức cơ sở ngành-Bắt buộc
Trần Sáng, Tạo
Lê Đức, Thạo
Tiếp cận nghề chăn nuôi Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY23802 Thực tập nghề nghiệp
Trần Sáng, Tạo
Nguyễn Hải, Quân
Dương Thanh, Hải
Vi sinh vật học thú y Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY24403 Kiến thức cơ sở ngành-Tự chọn
Phạm Hồng, Sơn
Nguyễn Xuân, Hòa
Quản lý dịch bệnh trang trại chăn nuôi Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY24702 Kiến thức ngành - Tự chọn
Quản lý trang trại chăn nuôi Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY24802 Kiến thức ngành - Tự chọn
Chăn nuôi gia cầm Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY25404 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Lê Thị Lan, Phương
Hoàng Hữu, Tình
Trần Ngọc, Long
Chăn nuôi lợn Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY25504 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Phùng Thăng, Long
Trần Thanh, Hải
Văn Ngọc, Phong
Chăn nuôi trâu bò Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY25604 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Đinh Văn, Dũng
Nguyễn Xuân, Bả
Nguyễn Hữu, Văn
Dinh dưỡng động vật Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY25804 Kiến thức cơ sở ngành-Bắt buộc
Đinh Văn, Dũng
Dư Thanh, Hằng
Lê Đức, Ngoan
Thân Thị Thanh, Trà
Hóa sinh động vật Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY25904 Kiến thức cơ sở ngành-Bắt buộc
Phan Thị Duy, Thuận
Hồ Lê Quỳnh, Châu
Hồ Trung, Thông
Kỹ năng viết tài liệu khoa học Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY26202 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Phúc lợi động vật Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY26502 Kiến thức cơ sở ngành-Tự chọn
Trần Sáng, Tạo
Nguyễn Hải, Quân
Lê Đức, Thạo
Quản lý môi trường và chất thải chăn nuôi Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY26603 Kiến thức ngành - Tự chọn
Nguyễn Hải, Quân
Lê Văn, Phước
Lê Trần, Hoàn
Sản khoa và thụ tinh nhân tạo Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY26703 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Phan Vũ, Hải
Lê Đức, Thạo
Thú y cơ bản Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY27004 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Vũ Văn, Hải
Nguyễn Thị Quỳnh, Anh
Bệnh dinh dưỡng vật nuôi Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY28112 Kiến thức ngành - Tự chọn
Đinh Văn, Dũng
Dư Thanh, Hằng
Thân Thị Thanh, Trà
Bệnh thú cưng Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY28122 Kiến thức ngành - Tự chọn
Vũ Văn, Hải
Nguyễn Thị Quỳnh, Anh
Bệnh truyền lây giữa động vật và người Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY28132 Kiến thức ngành - Tự chọn
Nguyễn Văn, Chào
Bùi Thị, Hiền
Nguyễn Thị, Thùy
Bệnh truyền nhiễm thú y Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY28144 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Bùi Thị, Hiền
Nguyễn Xuân, Hòa
Chọn và nhân giống vật nuôi Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY28154 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Lê Thị Lan, Phương
Nguyễn Minh, Hoàn
Lê Đình, Phùng
Chuồng trại và thiết bị trong chăn nuôi Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY28162 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Phùng Thăng, Long
Nguyễn Xuân, Bả
Lê Đức, Thạo
Giải phẫu động vật Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY28184 Kiến thức cơ sở ngành-Bắt buộc
Dương Thanh, Hải
Kinh doanh sản phẩm chăn nuôi Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY28192 Kiến thức bổ trợ
Trần Sáng, Tạo
Nguyễn Hải, Quân
Lê Đức, Thạo
Khóa luận tốt nghiệp Chăn nuôi Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY28214 Khóa luận tốt nghiệp
Luật Chăn nuôi và Luật Thú y Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY28222 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Trần Quang, Vui
Lê Văn, Phước
Phạm Hoàng Sơn, Hưng
Tiếng Anh chuyên ngành chăn nuôi thú y Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY28232 Kiến thức cơ sở ngành-Tự chọn
Tổ chức và phôi thai học Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY28243 Kiến thức cơ sở ngành-Bắt buộc
Trần Thị Thu, Hồng
Nguyễn Hải, Quân
Thao tác nghề cơ bản trong chăn nuôi thú y Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY28253 Thực tập nghề nghiệp
Nguyễn Thị Quỳnh, Anh
Trần Ngọc, Liêm
Lê Đức, Thạo
Nguyễn Thị, Hoa
Thức ăn chăn nuôi Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY28264 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Dư Thanh, Hằng
Thân Thị Thanh, Trà
Thực tế nghề Chăn nuôi Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY28274 Thực tập nghề nghiệp
Phùng Thăng, Long
Nguyễn Xuân, Bả
Nguyễn Hữu, Văn
Văn Ngọc, Phong
Trần Ngọc, Long
Vi sinh vật trong chăn nuôi Ngành Chăn nuôi 2020 CNTY28292 Kiến thức cơ sở ngành-Tự chọn
Phạm Hồng, Sơn
Nguyễn Xuân, Hòa
Triết học Mác - Lênin Ngành Chăn nuôi 2020 CTR1018 Kiến thức giáo dục đại cương
Kinh tế chính trị Mác - Lênin Ngành Chăn nuôi 2020 CTR1019 Kiến thức giáo dục đại cương
Chủ nghĩa xã hội khoa học Ngành Chăn nuôi 2020 CTR1020 Kiến thức giáo dục đại cương
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Ngành Chăn nuôi 2020 CTR1021 Kiến thức giáo dục đại cương
Tư tưởng Hồ Chí Minh Ngành Chăn nuôi 2020 CTR1022 Kiến thức giáo dục đại cương
Xã hội học đại cương Ngành Chăn nuôi 2020 KNPT14602 Kiến thức giáo dục đại cương
Nguyễn Thị Hồng, Mai
Trần Cao, Úy
Trần Thị Ánh, Nguyệt
Nguyễn Văn, Chung
Lê Việt, Linh
Nguyễn Thị Diệu, Hiền
Nguyễn Trần Tiểu, Phụng
Kỹ năng mềm Ngành Chăn nuôi 2020 KNPT21602 Kiến thức bổ trợ
Nguyễn Quang,
Ngô Thị Phương, Anh
Nguyễn Nam, Quang
Lê Thị Hồng, Phương
Hoàng Gia, Hùng
Lê Việt, Linh
Phương pháp tiếp cận khoa học Ngành Chăn nuôi 2020 KNPT23002 Kiến thức bổ trợ
Phan Thị Phương, Nhi
Nguyễn Thùy, Phương
Đặng Thái, Dương
Nguyễn Hữu, Văn
Nguyễn Viết, Tuân
Tôn Thất, Chất
Nguyễn Ngọc, Truyền
Nguyễn Tiến, Long
Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Ngành Chăn nuôi 2020 KNPT34752 Kiến thức bổ trợ
Châu Thị, Thanh
Phạm, Cường
Đinh Thị Kim, Oanh
Trương Văn, Đàn
Cao Thị, Thuyết
Trần Thị Hoàng, Đông
Nguyễn Thị, Ngọc
Sinh thái và môi trường Ngành Chăn nuôi 2020 NHOC15302 Kiến thức giáo dục đại cương
Nguyễn Hồ, Lam
Nguyễn Đình, Thi
Phạm Lê, Hoàng
Lê Thị Hương, Xuân
Lê Thị Thu, Hường
Hoàng Dũng,
Lê Thị Phương, Thảo
Trần Thị Hương, Sen
Kỹ thuật trồng trọt Ngành Chăn nuôi 2020 NHOC31002 Kiến thức ngành - Tự chọn
Trần Thị Phương, Nhung
Trịnh Thị, Sen
Lê Văn, Chánh
Công nghệ cao trong nông nghiệp Ngành Chăn nuôi 2020 NHOC31572 Kiến thức cơ sở ngành-Bắt buộc
Nguyễn Đình, Thi
Nguyễn Văn, Quy
Nguyễn Bích, Ngọc
Hồ Lê Quỳnh, Châu
Trần Nam,
Phạm Việt, Hùng
Võ Quang Anh, Tuấn
Hệ thống thông tin địa lý Ngành Chăn nuôi 2020 TNMT21403 Kiến thức cơ sở ngành-Bắt buộc
Nhà nước và pháp luật Ngành Chăn nuôi 2020 TNMT29402 Kiến thức giáo dục đại cương
Nguyễn Tiến, Nhật
Ngoại ngữ không chuyên 1 Ngành Khoa học cây trồng 2020 ANH1013 Kiến thức giáo dục đại cương
Ngoại ngữ không chuyên 2 Ngành Khoa học cây trồng 2020 ANH1022 Kiến thức giáo dục đại cương
Ngoại ngữ không chuyên 3 Ngành Khoa học cây trồng 2020 ANH1032 Kiến thức giáo dục đại cương
Hóa học Ngành Khoa học cây trồng 2020 CBAN10304 Kiến thức giáo dục đại cương
Thực vật học Ngành Khoa học cây trồng 2020 CBAN10902 Kiến thức cơ sở ngành-Bắt buộc
Sinh học Ngành Khoa học cây trồng 2020 CBAN11803 Kiến thức giáo dục đại cương
Tin học Ngành Khoa học cây trồng 2020 CBAN11902 Kiến thức giáo dục đại cương
Toán thống kê Ngành Khoa học cây trồng 2020 CBAN12202 Kiến thức giáo dục đại cương
Vật lý Ngành Khoa học cây trồng 2020 CBAN12302 Kiến thức giáo dục đại cương
Bảo quản nông sản Ngành Khoa học cây trồng 2020 CKCN31682 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Cơ điện nông nghiệp Ngành Khoa học cây trồng 2020 CKCN31712 Kiến thức cơ sở ngành-Tự chọn (8/16)
Triết học Mác – Lênin Ngành Khoa học cây trồng 2020 CTR1018 Kiến thức giáo dục đại cương
Kinh tế chính trị Mác – Lênin Ngành Khoa học cây trồng 2020 CTR1019 Kiến thức giáo dục đại cương
Chủ nghĩa xã hội khoa học Ngành Khoa học cây trồng 2020 CTR1020 Kiến thức giáo dục đại cương
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Ngành Khoa học cây trồng 2020 CTR1021 Kiến thức giáo dục đại cương
Tư tưởng Hồ Chí Minh Ngành Khoa học cây trồng 2020 CTR1022 Kiến thức giáo dục đại cương
Xã hội học đại cương Ngành Khoa học cây trồng 2020 KNPT14602 Kiến thức giáo dục đại cương
Kinh doanh nông nghiệp và dịch vụ nông thôn Ngành Khoa học cây trồng 2020 KNPT20902 Kiến thức cơ sở ngành-Tự chọn (8/16)
Kinh tế nông nghiệp Ngành Khoa học cây trồng 2020 KNPT21202 Kiến thức ngành - Tự chọn (10/22)
Kỹ năng mềm Ngành Khoa học cây trồng 2020 KNPT21602 Kiến thức bổ trợ
Phương pháp tiếp cận khoa học Ngành Khoa học cây trồng 2020 KNPT23002 Kiến thức bổ trợ
Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Ngành Khoa học cây trồng 2020 KNPT34752 Kiến thức bổ trợ
Khí tượng Ngành Khoa học cây trồng 2020 LNGH31102 Kiến thức cơ sở ngành-Bắt buộc
Sinh thái và môi trường Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC15302 Kiến thức giáo dục đại cương
Cây lương thực Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC20704 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC21602 Kiến thức cơ sở ngành-Tự chọn (8/16)
Công nghệ sản xuất giống cây trồng Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC21702 Kiến thức cơ sở ngành-Tự chọn (8/16)
Di truyền thực vật Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC21902 Kiến thức cơ sở ngành-Bắt buộc
Giá thể và dinh dưỡng cây trồng Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC22202 Kiến thức cơ sở ngành-Tự chọn (8/16)
Khảo nghiệm và kiểm định giống cây trồng Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC22702 Kiến thức ngành - Tự chọn (10/22)
Kỹ thuật nhân giống rau hoa quả và quản lý vườn ươm Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC23502 Kiến thức ngành - Tự chọn (10/22)
Kỹ thuật trồng cây ăn quả Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC23702 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Kỹ thuật trồng cây không đất Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC23802 Kiến thức ngành - Tự chọn (10/22)
Kỹ thuật trồng hoa và cây cảnh Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC23902 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Kỹ thuật trồng rau Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC24002 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Phân bón Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC24402 Kiến thức cơ sở ngành-Bắt buộc
Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC24702 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Quản lý cây trồng tổng hợp Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC24902 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Quản lý dịch hại tổng hợp Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC25102 Kiến thức ngành - Tự chọn (10/22)
Sinh lý thực vật Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC25203 Kiến thức cơ sở ngành-Bắt buộc
Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC25502 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Thực hành nông nghiệp tốt và nông nghiệp an toàn Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC26302 Kiến thức ngành - Tự chọn (10/22)
Tiếp cận nghề KHCT Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC27201 Thực tập nghề nghiệp
Công nghệ trồng cây có mái che Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC28202 Kiến thức ngành - Tự chọn (10/22)
Trang trại tổng hợp Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC28402 Kiến thức ngành - Tự chọn (10/22)
Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC28502 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Chuyên đề xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất cây trồng Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC29102 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Nguyên lý kỹ thuật canh tác Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC31012 Kiến thức cơ sở ngành-Bắt buộc
Thực hành cây công nghiệp Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC31122 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Thực hành cây lương thực Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC31132 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Thực tế nghề KHCT Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC31236 Thực tập nghề nghiệp
Vi sinh vật học trong trồng trọt Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC31262 Kiến thức cơ sở ngành-Bắt buộc
Công nghệ điều khiển cây trồng Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC31392 Kiến thức cơ sở ngành-Tự chọn (8/16)
Nông nghiệp đô thị Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC31432 Kiến thức cơ sở ngành-Tự chọn (8/16)
Nông nghiệp hữu cơ Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC31442 Kiến thức cơ sở ngành-Tự chọn (8/16)
Bệnh cây Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC31523 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Cây công nghiệp dài ngày Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC31534 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Cây công nghiệp ngắn ngày Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC31543 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Cây dược liệu Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC31552 Kiến thức ngành - Tự chọn (10/22)
Côn trùng nông nghiệp Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC31563 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Công nghệ cao trong nông nghiệp Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC31572 Kiến thức giáo dục đại cương
Công nghệ sinh học ứng dụng trong thực vật Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC31583 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Công nghệ tưới tiêu Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC31592 Kiến thức cơ sở ngành-Bắt buộc
Chọn tạo giống cây trồng Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC31613 Kiến thức cơ sở ngành-Bắt buộc
Hóa sinh thực vật Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC31643 Kiến thức cơ sở ngành-Bắt buộc
Kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC31662 Kiến thức ngành - Tự chọn (10/22)
Kỹ thuật trồng nấm Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC31672 Kiến thức ngành - Tự chọn (10/22)
Thao tác nghề KHCT Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC31825 Thực tập nghề nghiệp
Thổ nhưỡng Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC31853 Kiến thức cơ sở ngành-Bắt buộc
Khóa luận tốt nghiệp KHCT Ngành Khoa học cây trồng 2020 NHOC31914 Khóa luận tốt nghiệp
Nhà nước và pháp luật Ngành Khoa học cây trồng 2020 TNMT29402 Kiến thức giáo dục đại cương
Thống kê ứng dụng trong lâm nghiệp Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH24902 Kiến thức cơ sở ngành - Bắt buộc
Quản lý giống cây lâm nghiệp Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH31212 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Ngoại ngữ không chuyên 1 Ngành Lâm nghiệp 2020 ANH1013 Kiến thức giáo dục đại cương
Ngoại ngữ không chuyên 2 Ngành Lâm nghiệp 2020 ANH1022 Kiến thức giáo dục đại cương
Ngoại ngữ không chuyên 3 Ngành Lâm nghiệp 2020 ANH1032 Kiến thức giáo dục đại cương
Hóa học Ngành Lâm nghiệp 2020 CBAN10304 Kiến thức giáo dục đại cương
Sinh học Ngành Lâm nghiệp 2020 CBAN11803 Kiến thức giáo dục đại cương
Tin học Ngành Lâm nghiệp 2020 CBAN11902 Kiến thức giáo dục đại cương
Toán thống kê Ngành Lâm nghiệp 2020 CBAN12202 Kiến thức giáo dục đại cương
Vật lý Ngành Lâm nghiệp 2020 CBAN12302 Kiến thức giáo dục đại cương
Triết học Mác – Lênin Ngành Lâm nghiệp 2020 CTR1018 Kiến thức giáo dục đại cương
Tư tưởng Hồ Chí Minh Ngành Lâm nghiệp 2020 CTR1022 Kiến thức giáo dục đại cương
Xã hội học đại cương Ngành Lâm nghiệp 2020 KNPT14602 Kiến thức giáo dục đại cương
Kinh tế nông nghiệp Ngành Lâm nghiệp 2020 KNPT21202 Kiến thức cơ sở ngành - Tự chọn
Kỹ năng mềm Ngành Lâm nghiệp 2020 KNPT21602 Kiến thức bổ trợ
Phương pháp tiếp cận khoa học Ngành Lâm nghiệp 2020 KNPT23002 Kiến thức giáo dục đại cương
Xây dựng và quản lý dự án Ngành Lâm nghiệp 2020 KNPT24802 Kiến thức bổ trợ
Quản trị doanh nghiệp Ngành Lâm nghiệp 2020 KNPT28602 Kiến thức cơ sở ngành - Tự chọn
Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Ngành Lâm nghiệp 2020 KNPT34752 Kiến thức bổ trợ
Kinh tế chính trị Mác- Lênin Ngành Lâm nghiệp 2020 LLCTKT2 Kiến thức giáo dục đại cương
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Ngành Lâm nghiệp 2020 LLCTLS2 Kiến thức giáo dục đại cương
Chủ nghĩa xã hội khoa học Ngành Lâm nghiệp 2020 LLCTXH2 Kiến thức giáo dục đại cương
Hình thái và phân loại thực vật Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH 12102 Kiến thức cơ sở ngành - Bắt buộc
Bảo tồn đa dạng sinh học Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH20302 Kiến thức cơ sở ngành-Tự chọn
Sâu bệnh hại rừng Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH20402 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Công trình lâm nghiệp Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH21602 Kiến thức ngành - Tự chọn
Điều tra rừng Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH21702 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Động vật rừng Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH21802 Kiến thức cơ sở ngành - Bắt buộc
Giống cây rừng Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH22002 Kiến thức cơ sở ngành - Bắt buộc
Khai tác lâm sản Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH22302 Kiến thức ngành - Tự chọn
Khoa học gỗ Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH22502 Kiến thức cơ sở ngành - Bắt buộc
Chuỗi hành trình sản phẩm (COC) Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH22602 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Khuyến lâm Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH22902 Kiến thức bổ trợ
Lâm nghiệp đô thị Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH23202 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Lâm nghiệp xã hội Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH23302 Kiến thức cơ sở ngành - Bắt buộc
Nghiệp vụ hành chính lâm nghiệp Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH23502 Kiến thức ngành - Tự chọn
Máy và thiết bị chế biến lâm sản Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH23503 Kiến thức cơ sở ngành - Tự chọn
Nông lâm kết hợp Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH23702 Kiến thức ngành - Tự chọn
Phòng và chống cháy rừng Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH23802 Kiến thức cơ sở ngành - Bắt buộc
Quản lý tài nguyên thiên nhiên Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH2400 Kiến thức cơ sở ngành - Tự chọn
Sinh thái rừng Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH24302 Kiến thức cơ sở ngành - Bắt buộc
Thực vật rừng Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH25302 Kiến thức cơ sở ngành - Bắt buộc
Trồng rừng Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH25803 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Non - Timber forest product Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH26002 Kiến thức giáo dục đại cương
Lâm sản ngoài gỗ Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH26002 Kiến thức ngành - Tự chọn
Quản lý và kiểm định chất lượng sản phẩm đồ gỗ Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH29502 Kiến thức ngành - Tự chọn
Quản lý rừng bền vững Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH29602 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Quản lý rừng bền vững Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH29602 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Đo đạc lâm nghiệp Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH31072 Kiến thức cơ sở ngành - Bắt buộc
Du lịch sinh thái Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH31082 Kiến thức cơ sở ngành - Tự chọn
Khí tượng Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH31102 Kiến thức cơ sở ngành - Bắt buộc
Quản lý động vật hoang dã Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH31202 Kiến thức ngành - Tự chọn
Quản lý lưu vực Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH31222 Kiến thức ngành - Tự chọn
Quy hoạch và điều chế rừng Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH31233 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Sản lượng rừng Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH31242 Kiến thức ngành - Tự chọn
Kinh tế tài nguyên và môi trường Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH31392 Kiến thức cơ sở ngành - Tự chọn
Pháp luật và chính sách lâm nghiệp Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH31402 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Định giá rừng Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH31432 Kiến thức ngành - Bắt buộc
GIS và viễn thám trong lâm nghiệp Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH31444 Kiến thức cơ sở ngành - Bắt buộc
Kỹ thuật lâm sinh Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH31463 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Chi trả dịch vụ môi trường rừng Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH31722 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Kỹ thuật lâm sinh chuyên đề Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH31732 Kiến thức ngành - Tự chọn
Lập địa rừng Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH31742 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Quản lý các công trình lâm sinh Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH31752 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Quản lý phát thải carbon trong lâm nghiệp Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH31762 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Quản lý và phát triển rừng phòng hộ Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH31772 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Tiếp cận nghề lâm nghiệp Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH31781 Thực tập nghề nghiệp
Thao tác nghề lâm nghiệp Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH31794 Thực tập nghề nghiệp
Thực tế nghề lâm nghiệp Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH31806 Thực tập nghề nghiệp
Khoá luận tốt nghiệp Lâm nghiệp Ngành Lâm nghiệp 2020 LNGH31814 Khoá luận tốt nghiệp
Sinh thái và môi trường Ngành Lâm nghiệp 2020 NHOC15302 Kiến thức giáo dục đại cương
Di truyền thực vật Ngành Lâm nghiệp 2020 NHOC21902 Kiến thức cơ sở ngành - Tự chọn
Sinh lý thực vật Ngành Lâm nghiệp 2020 NHOC25203 Kiến thức giáo dục đại cương
Công nghệ cao trong nông nghiệp Ngành Lâm nghiệp 2020 NHOC31572 Kiến thức giáo dục đại cương
Công nghệ sinh học ứng dụng trong thực vật Ngành Lâm nghiệp 2020 NHOC31583 Kiến thức cơ sở ngành - Tự chọn
Hóa sinh thực vật Ngành Lâm nghiệp 2020 NHOC31643 Kiến thức cơ sở ngành - Tự chọn
Thổ nhưỡng Ngành Lâm nghiệp 2020 NHOC31853 Kiến thức giáo dục đại cương
Đánh giá tác động môi trường Ngành Lâm nghiệp 2020 TNMT20702 Kiến thức ngành - Tự chọn
Nhà nước và pháp luật Ngành Lâm nghiệp 2020 TNMT29402 Kiến thức giáo dục đại cương
Tin học Ngành Quản lý đất đai 2020 CBAN11902 Kiến thức giáo dục đại cương
Toán thống kê Ngành Quản lý đất đai 2020 CBAN12202 Kiến thức giáo dục đại cương
Phương pháp tiếp cận khoa học Ngành Quản lý đất đai 2020 KNPT23002 Kiến thức bổ trợ
Xây dựng và quản lý dự án Ngành Quản lý đất đai 2020 KNPT24802 Kiến thức bổ trợ
Công nghệ cao trong nông nghiệp Ngành Quản lý đất đai 2020 NHOC31572 Kiến thức giáo dục đại cương
Thổ nhưỡng Ngành Quản lý đất đai 2020 NHOC31853 Kiến thức cơ sở ngành - Bắt buộc
Bản đồ học Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT10202 Kiến thức cơ sở ngành-Bắt buộc
Địa lý kinh tế Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT11002 Kiến thức giáo dục đại cương
Bản đồ địa chính Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT20102 Kiến thức cơ sở ngành-Bắt buộc
Đánh giá đất Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT20602 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Đánh giá tác động môi trường Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT20702 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Hệ thống định vị toàn cầu Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT21302 Kiến thức cơ sở ngành-Bắt buộc
Hệ thống thông tin nhà đất Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT21503 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Khóa luận tốt nghiệp Quản lý đất đai Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT21910 Khóa luận tốt nghiệp Không yêu cầu tài liệu học tập
Kinh tế đất Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT22002 Kiến thức ngành - Tự chọn
Lập dự án đầu tư bất động sản Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT22102 Kiến thức cơ sở ngành-Tự chọn
Pháp luật về kinh doanh bất động sản Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT22202 Kiến thức cơ sở ngành-Tự chọn
Quản lý đất nông nghiệp bền vững Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT23002 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Quản lý nguồn nước Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT23202 Kiến thức cơ sở ngành - Tự chọn
Quy hoạch sử dụng đất Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT23604 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Suy thoái và phục hồi đất Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT23802 Kiến thức ngành - Tự chọn
Tài nguyên đất đai Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT24002 Kiến thức cơ sở ngành - Tự chọn
Thị trường bất động sản Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT24402 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Thực tế nghề Quản lý đất Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT24703 Thực tế nghề nghiệp
Tiếp cận nghề Quản lý đất Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT25101 Thực tập nghề nghiệp Không yêu cầu tài liệu học tập
Tin học chuyên ngành quản lý đất đai Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT25203 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Trắc địa Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT25404 Kiến thức cơ sở ngành - Bắt buộc
Pháp luật đất đai Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT25802 Kiến thức cơ sở ngành-Bắt buộc
Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT27302 Kiến thức ngành - Tự chọn
Quản lý xây dựng đô thị Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT27402 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Bồi thường giải phóng mặt bằng Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT29102 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Thanh tra đất đai Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT29202 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Đăng ký thống kê đất đai và bất động sản Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT29303 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Nhà nước và pháp luật Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT29402 Kiến thức giáo dục đại cương
Quản lý đất ngập nước Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT29502 Kiến thức ngành - Tự chọn
Thao tác nghề Quản lý đất Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT29803 Thực tập nghề nghiệp Không yêu cầu tài liệu học tập
Thực hành đăng ký thống kê đất đai và bất động sản Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT29903 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Thực hành quy hoạch Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT31013 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Thực hành xây dựng bản đồ Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT31033 Kiến thức cơ sở ngành - Bắt buộc
Trắc địa ảnh Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT31042 Kiến thức cơ sở ngành - Tự chọn
Trắc địa thực hành Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT31053 Kiến thức cơ sở ngành - Bắt buộc
Viễn thám Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT31063 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Định giá đất và bất động sản Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT31084 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Môi giới bất động sản Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT31182 Kiến thức ngành - Tự chọn
Phân tích và dự báo kinh tế Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT31222 Kiến thức cơ sở ngành-Tự chọn
Quản lý hành chính về đất đai và bất động sản Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT31233 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Quản lý thuế và lệ phí Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT31242 Kiến thức cơ sở ngành - Tự chọn
Quy hoạch nông thôn Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT31272 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Quy hoạch vùng Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT31282 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Xử lý số liệu chuyên ngành Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT31322 Kiến thức ngành - Tự chọn
Quy hoạch đô thị Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT31633 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Seminar quản lý đất đai Ngành Quản lý đất đai 2020 TNMT31642 Kiến thức ngành - Tự chọn
Ngoại ngữ không chuyên 1 Ngành Thú y 2020 ANH1013 Kiến thức giáo dục đại cương TIẾNG ANH BẬC 1/6 (A1)
Ngoại ngữ không chuyên 2 Ngành Thú y 2020 ANH1022 Kiến thức giáo dục đại cương TIẾNG ANH BẬC 2/6 (A2)
Ngoại ngữ không chuyên 3 Ngành Thú y 2020 ANH1032 Kiến thức giáo dục đại cương TIẾNG ANH BẬC 3/6 (B1)
Hóa học Ngành Thú y 2020 CBAN10304 Kiến thức giáo dục đại cương
Đinh Thị Thu, Thanh
Dương Văn, Hậu
Nguyễn Văn, Cần
Sinh học Ngành Thú y 2020 CBAN11803 Kiến thức giáo dục đại cương
Phan Thị Duy, Thuận
Đặng Thị Thu, Hiền
Hoàng Hữu, Tình
Trần Nguyên, Thảo
Tin học Ngành Thú y 2020 CBAN11902 Kiến thức giáo dục đại cương
Toán thống kê Ngành Thú y 2020 CBAN12202 Kiến thức giáo dục đại cương
Nguyễn Đức, Hồng
Phạm Thị Thảo, Hiền
Nguyễn Ngọc, Ánh
Tôn Nữ Tuyết, Trinh
Vật lý Ngành Thú y 2020 CBAN12302 Kiến thức giáo dục đại cương
Nguyễn Đăng, Nhật
Lê Thị Kim, Anh
Nguyễn Hữu, Thịnh
Đỗ Thanh, Tiến
An toàn thực phẩm Ngành Thú y 2020 CKCN20102 Kiến thức ngành - Tự chọn
Bảo quản nông sản Ngành Thú y 2020 CKCN31682 Kiến thức ngành - Tự chọn
Cơ điện nông nghiệp Ngành Thú y 2020 CKCN31712 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Vi sinh vật đại cương Ngành Thú y 2020 CNTY14302 Kiến thức cơ sở ngành - Bắt buộc
Phạm Hồng, Sơn
Nguyễn Xuân, Hòa
Giảng viên: Lê Minh Đức
Bệnh lý học thú y Ngành Thú y 2020 CNTY20304 Kiến thức cơ sở ngành-Bắt buộc
Bùi Thị, Hiền
Nguyễn Đinh Thùy, Khương
Bệnh nội khoa thú y Ngành Thú y 2020 CNTY20403 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Chăn nuôi dê cừu Ngành Thú y 2020 CNTY20802 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Công nghệ sinh học ứng dụng trong chăn nuôi - thú y Ngành Thú y 2020 CNTY21302 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Hồ Lê Quỳnh, Châu
Lê Nữ Anh, Thư
Di truyền động vật Ngành Thú y 2020 CNTY21403 Kiến thức ngành - Bắt buộc Giảng viên: Nguyễn Minh Hoàn, Lê Nữ Anh Thư, Nguyễn Thanh Thủy
Dịch tễ học thú y Ngành Thú y 2020 CNTY21503 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Độc chất học thú y Ngành Thú y 2020 CNTY21702 Kiến thức ngành - Tự chọn
Dược lý học thú y Ngành Thú y 2020 CNTY21904 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Trần Quang, Vui
Nguyễn Văn, Chào
Kiểm nghiệm thú sản Ngành Thú y 2020 CNTY22403 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng thú y Ngành Thú y 2020 CNTY22503 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Hồ Thị, Dung
Nguyễn Thị, Thùy
Miễn dịch học thú y Ngành Thú y 2020 CNTY22603 Kiến thức cơ sở ngành - Bắt buộc
Phạm Hồng, Sơn
Bùi Thị, Hiền
Nguyễn Xuân, Hòa
Ngoại khoa thú y Ngành Thú y 2020 CNTY22703 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Vũ Văn, Hải
Hồ Thị, Dung
Phương pháp thí nghiệm chăn nuôi - thú y Ngành Thú y 2020 CNTY22802 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Nguyễn Minh, Hoàn
Lê Đình, Phùng
Sinh lý động vật Ngành Thú y 2020 CNTY23004 Kiến thức cơ sở ngành - Bắt buộc
Trần Sáng, Tạo
Lê Đức, Thạo
Tiếp cận nghề TY Ngành Thú y 2020 CNTY23902 Thực tập nghề nghiệp
Vi sinh vật học thú y Ngành Thú y 2020 CNTY24403 Kiến thức cơ sở ngành - Bắt buộc
Phạm Hồng, Sơn
Nguyễn Xuân, Hòa
Dược liệu thú y Ngành Thú y 2020 CNTY24502 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Quản lý dịch bệnh trang trại chăn nuôi Ngành Thú y 2020 CNTY24702 Kiến thức ngành - Tự chọn
Quản lý trang trại chăn nuôi Ngành Thú y 2020 CNTY24802 Kiến thức ngành - Tự chọn
Chẩn đoán lâm sàng thú y Ngành Thú y 2020 CNTY25103 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Vũ Văn, Hải
Nguyễn Thị Quỳnh, Anh
Hồ Thị, Dung
Chăn nuôi chuyên khoa 1 Ngành Thú y 2020 CNTY25204 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Phùng Thăng, Long
Nguyễn Hữu, Văn
Văn Ngọc, Phong
Trần Ngọc, Long
Chăn nuôi chuyên khoa 2 Ngành Thú y 2020 CNTY25303 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Đinh Văn, Dũng
Nguyễn Xuân, Bả
Nguyễn Hữu, Văn
Dinh dưỡng động vật Ngành Thú y 2020 CNTY25804 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Đinh Văn, Dũng
Dư Thanh, Hằng
Lê Đức, Ngoan
Nguyễn Thị Thanh, Trà
Hóa sinh động vật Ngành Thú y 2020 CNTY25904 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Hồ Lê Quỳnh, Châu
Hồ Trung, Thông
Kỹ năng chẩn đoán xét nghiệm Ngành Thú y 2020 CNTY26002 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Bùi Thị, Hiền
Nguyễn Xuân, Hòa
Hồ Thị, Dung
Nguyễn Thị, Thùy
Kỹ năng viết tài liệu khoa học Ngành Thú y 2020 CNTY26202 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Phúc lợi động vật Ngành Thú y 2020 CNTY26502 Kiến thức cơ sở ngành - Tự chọn
Trần Sáng, Tạo
Nguyễn Hải, Quân
Lê Đức, Thạo
Quản lý môi trường và chất thải chăn nuôi Ngành Thú y 2020 CNTY26603 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Lê Văn, Phước
Lê Trần, Hoàn
Sản khoa và thụ tinh nhân tạo Ngành Thú y 2020 CNTY26703 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Phan Vũ, Hải
Lê Đức, Thạo
Bệnh dinh dưỡng vật nuôi Ngành Thú y 2020 CNTY28112 Kiến thức cơ sở ngành-Tự chọn
Bệnh thú cưng Ngành Thú y 2020 CNTY28122 Kiến thức ngành - Tự chọn
Bệnh truyền lây giữa động vật và người Ngành Thú y 2020 CNTY28132 Kiến thức ngành - Tự chọn
Bệnh truyền nhiễm thú y Ngành Thú y 2020 CNTY28144 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Bùi Thị, Hiền
Nguyễn Xuân, Hòa
Chuồng trại và thiết bị trong chăn nuôi Ngành Thú y 2020 CNTY28162 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Giải phẫu động vật Ngành Thú y 2020 CNTY28184 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Dương Thanh, Hải
Trần Thị, Na
Kinh doanh sản phẩm chăn nuôi Ngành Thú y 2020 CNTY28192 Kiến thức bổ trợ
Kinh doanh sản phẩm chăn nuôi Ngành Thú y 2020 CNTY28192 Kiến thức bổ trợ
Tiếng Anh chuyên ngành chăn nuôi thú y Ngành Thú y 2020 CNTY28232 Kiến thức cơ sở ngành - Tự chọn
Tổ chức và phôi thai học Ngành Thú y 2020 CNTY28243 Kiến thức cơ sở ngành - Bắt buộc
Trần Thị Thu, Hồng
Nguyễn Hải, Quân
Thao tác nghề cơ bản trong chăn nuôi thú y Ngành Thú y 2020 CNTY28253 Thực tập nghề nghiệp
Thức ăn chăn nuôi Ngành Thú y 2020 CNTY28264 Kiến thức cơ sở ngành - Tự chọn
Thân Thị Thanh, Trà
Thực tế nghề TY Ngành Thú y 2020 CNTY28284 Thực tập nghề nghiệp
Vi sinh vật trong chăn nuôi Ngành Thú y 2020 CNTY28292 Kiến thức cơ sở ngành - Tự chọn
Phạm Hồng, Sơn
Nguyễn Xuân, Hòa
Khóa luận tốt nghiệp TY Ngành Thú y 2020 CNTY28314 Khoá luận tốt nghiệp
Triết học Mác - Lênin Ngành Thú y 2020 CTR1018 Kiến thức giáo dục đại cương
Kinh tế chính trị Mác - Lênin Ngành Thú y 2020 CTR1019 Kiến thức giáo dục đại cương
Chủ nghĩa xã hội khoa học Ngành Thú y 2020 CTR1020 Kiến thức giáo dục đại cương
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Ngành Thú y 2020 CTR1021 Kiến thức giáo dục đại cương
Tư tưởng Hồ Chí Minh Ngành Thú y 2020 CTR1022 Kiến thức giáo dục đại cương
Xã hội học đại cương Ngành Thú y 2020 KNPT14602 Kiến thức giáo dục đại cương
Nguyễn Thị Hồng, Mai
Trần Cao, Úy
Trần Thị Ánh, Nguyệt
Nguyễn Văn, Chung
Lê Việt, Linh
Nguyễn Thị Diệu, Hiền
Nguyễn Trần Tiểu, Phụng
Kỹ năng mềm Ngành Thú y 2020 KNPT21602 Kiến thức bổ trợ
Phương pháp tiếp cận khoa học Ngành Thú y 2020 KNPT23002 Kiến thức bổ trợ
Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Ngành Thú y 2020 KNPT34752 Kiến thức bổ trợ
Sinh thái và môi trường Ngành Thú y 2020 NHOC15302 Kiến thức giáo dục đại cương
Nguyễn Hồ, Lam
Nguyễn Đình, Thi
Phạm Lê, Hoàng
Lê Thị Hương, Xuân
Lê Thị Thu, Hường
Hoàng Dũng,
Lê Thị Phương, Thảo
Trần Thị Hương, Sen
Công nghệ cao trong nông nghiệp Ngành Thú y 2020 NHOC31572 Kiến thức ngành - Bắt buộc
Nguyễn Đình, Thi
Nguyễn Văn, Quy
Nguyễn Bích, Ngọc
Hồ Lê Quỳnh, Châu
Trần Nam,
Phạm Việt, Hùng
Võ Quang Anh, Tuấn
Nhà nước và pháp luật Ngành Thú y 2020 TNMT29402 Kiến thức giáo dục đại cương
Nguyễn Tiến, Nhật

Powered by Koha