Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Courses

Name Dept. Course # Section Term Instructors Notes
Ngoại ngữ không chuyên 1 Ngành Thú y 2020 ANH1013 TIẾNG ANH BẬC 1/6 (A1)
Ngoại ngữ không chuyên 2 Ngành Thú y 2020 ANH1022 TIẾNG ANH BẬC 2/6 (A2)
Ngoại ngữ không chuyên 3 Ngành Thú y 2020 ANH1032 TIẾNG ANH BẬC 3/6 (B1)
Hóa học Ngành Thú y 2020 CBAN10304
Đinh Thị Thu, Thanh
Dương Văn, Hậu
Nguyễn Văn, Cần
Sinh học Ngành Thú y 2020 CBAN11803
Phan Thị Duy, Thuận
Đặng Thị Thu, Hiền
Hoàng Hữu, Tình
Trần Nguyên, Thảo
Tin học Ngành Thú y 2020 CBAN11902
Toán thống kê Ngành Thú y 2020 CBAN12202
Nguyễn Đức, Hồng
Phạm Thị Thảo, Hiền
Nguyễn Ngọc, Ánh
Tôn Nữ Tuyết, Trinh
Vật lý Ngành Thú y 2020 CBAN12302
Nguyễn Đăng, Nhật
Lê Thị Kim, Anh
Nguyễn Hữu, Thịnh
Đỗ Thanh, Tiến
Vi sinh vật đại cương Ngành Thú y 2020 CNTY14302
Phạm Hồng, Sơn
Nguyễn Xuân, Hòa
Giảng viên: Lê Minh Đức
Bệnh lý học thú y Ngành Thú y 2020 CNTY20304
Bùi Thị, Hiền
Nguyễn Đinh Thùy, Khương
Di truyền động vật Ngành Thú y 2020 CNTY21403 Giảng viên: Nguyễn Minh Hoàn, Lê Nữ Anh Thư, Nguyễn Thanh Thủy
Dược lý học thú y Ngành Thú y 2020 CNTY21904
Trần Quang, Vui
Nguyễn Văn, Chào
Miễn dịch học thú y Ngành Thú y 2020 CNTY22603
Phạm Hồng, Sơn
Bùi Thị, Hiền
Nguyễn Xuân, Hòa
Miễn dịch học thú y Ngành Thú y 2020 CNTY22603
Phạm Hồng, Sơn
Bùi Thị, Hiền
Nguyễn Xuân, Hòa
Sinh lý động vật Ngành Thú y 2020 CNTY23004
Trần Sáng, Tạo
Lê Đức, Thạo
Vi sinh vật học thú y Ngành Thú y 2020 CNTY24403
Phạm Hồng, Sơn
Nguyễn Xuân, Hòa
Dinh dưỡng động vật Ngành Thú y 2020 CNTY25804
Đinh Văn, Dũng
Dư Thanh, Hằng
Lê Đức, Ngoan
Nguyễn Thị Thanh, Trà
Dinh dưỡng động vật Ngành Thú y 2020 CNTY25804
Đinh Văn, Dũng
Dư Thanh, Hằng
Lê Đức, Ngoan
Nguyễn Thị Thanh, Trà
Hóa sinh động vật Ngành Thú y 2020 CNTY25904
Hồ Lê Quỳnh, Châu
Hồ Trung, Thông
Giải phẫu động vật Ngành Thú y 2020 CNTY28184
Dương Thanh, Hải
Trần Thị, Na
Tổ chức và phôi thai học Ngành Thú y 2020 CNTY28243
Trần Thị Thu, Hồng
Nguyễn Hải, Quân
Triết học Mác - Lênin Ngành Thú y 2020 CTR1018
Kinh tế chính trị Mác - Lênin Ngành Thú y 2020 CTR1019
Chủ nghĩa xã hội khoa học Ngành Thú y 2020 CTR1020
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Ngành Thú y 2020 CTR1021
Tư tưởng Hồ Chí Minh Ngành Thú y 2020 CTR1022
Xã hội học đại cương Ngành Thú y 2020 KNPT14602
Nguyễn Thị Hồng, Mai
Trần Cao, Úy
Trần Thị Ánh, Nguyệt
Nguyễn Văn, Chung
Lê Việt, Linh
Nguyễn Thị Diệu, Hiền
Nguyễn Trần Tiểu, Phụng
Sinh thái và môi trường Ngành Thú y 2020 NHOC15302
Nguyễn Hồ, Lam
Nguyễn Đình, Thi
Phạm Lê, Hoàng
Lê Thị Hương, Xuân
Lê Thị Thu, Hường
Hoàng Dũng,
Lê Thị Phương, Thảo
Trần Thị Hương, Sen
Công nghệ cao trong nông nghiệp Ngành Thú y 2020 NHOC31572
Nguyễn Đình, Thi
Nguyễn Văn, Quy
Nguyễn Bích, Ngọc
Hồ Lê Quỳnh, Châu
Trần Nam,
Phạm Việt, Hùng
Võ Quang Anh, Tuấn
Nhà nước và pháp luật Ngành Thú y 2020 TNMT29402
Nguyễn Tiến, Nhật

Powered by Koha