Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Course reserves for Miễn dịch học thú y

  1. Department: Ngành Chăn nuôi 2020
  2. Course number: CNTY22603
  3. Section: Kiến thức cơ sở ngành-Tự chọn
  4. Instructors:
    • Sơn Phạm Hồng
    • Hiền Bùi Thị
    • Hòa Nguyễn Xuân
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Giáo trình Bệnh truyền nhiễm thú y (Phần đại cương) Phạm, Hồng Sơn Giáo trình Kho Mở T1
G.01
Available Record URL
Giáo trình miễn dịch học thú y Nguyễn, Bá Hiên Giáo trình Kho Mở T1
G.01
Available
Giáo trình miễn dịch học thú y Phạm, Hồng Sơn Giáo trình Kho Mở T1
636.089 Available Record URL
Giáo trình miễn dịch học ứng dụng Nguyễn, Bá Hiên Giáo trình Kho Mở T1
G.01
Available

Powered by Koha