Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Course reserves for Vi sinh vật trong chăn nuôi

  1. Department: Ngành Thú y 2020
  2. Course number: CNTY28292
  3. Section: Kiến thức cơ sở ngành - Tự chọn
  4. Instructors:
    • Sơn Phạm Hồng
    • Hòa Nguyễn Xuân
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Giáo trình Bệnh truyền nhiễm thú y (Phần đại cương) Phạm, Hồng Sơn Giáo trình Kho Mở T1
G.01
Available Record URL
Giáo trình Vi sinh vật học đại cương Phạm, Hồng Sơn Giáo trình Kho Mở T1
G.02
Available Record URL
Giáo trình Vi sinh vật học chăn nuôi Phạm, Hồng Sơn Sách in Kho Mở T1
G.01
Available Record URL

Powered by Koha