Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Course reserves for Hóa sinh động vật

  1. Department: Ngành Thú y 2020
  2. Course number: CNTY25904
  3. Section: Kiến thức ngành - Bắt buộc
  4. Instructors:
    • Châu Hồ Lê Quỳnh
    • Thông Hồ Trung
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Giáo trình Hóa sinh động vật Hồ, Trung Thông Sách in Trung tâm Thông tin - Thư viện
G.01
Available
Giáo trình thực hành hóa sinh động vật Hồ, Trung Thông Sách in Kho Mở T1
G.01
Available Record URL
Giáo trình hóa sinh đại cương Trần, Thị Lệ Sách in Kho Mở T1
G.02
Available

Powered by Koha