Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Course reserves for Bản đồ địa chính

  1. Department: Ngành Quản lý đất đai 2020
  2. Course number: TNMT20102
  3. Section: Kiến thức cơ sở ngành-Bắt buộc
  4. Instructors:
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Giáo trình bản đồ địa chính Nguyễn, Văn Bình Sách in Kho Mở T2
G.02
Available

Powered by Koha