Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Course reserves for Lập địa rừng

  1. Department: Ngành Lâm nghiệp 2020
  2. Course number: LNGH31742
  3. Section: Kiến thức ngành - Bắt buộc
  4. Instructors:
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Đánh giá tiềm năng sản xuất đất lâm nghiệp Việt Nam Đỗ, Đình Sâm Sách in Kho Mở T1
G.02
Available
Cẩm nang đánh giá đất phục vụ trồng rừng Đỗ, Đình Sâm Sách in Kho Mở T1
G.02
Available

Powered by Koha