Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Course reserves for Quản lý dịch bệnh trang trại chăn nuôi

  1. Department: Ngành Thú y 2020
  2. Course number: CNTY24702
  3. Section: Kiến thức ngành - Tự chọn
  4. Instructors:
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Giáo trình Bệnh truyền nhiễm thú y (Phần đại cương) Phạm, Hồng Sơn Giáo trình Kho Mở T1
G.01
Available Record URL
Bệnh truyền nhiễm của động vật nuôi và biện pháp khống chế Nguyễn, Bá Hiên Sách in Kho Mở T1
G.01
Available

Powered by Koha