Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Course reserves for Chăn nuôi chuyên khoa 1

 1. Department: Ngành Thú y 2020
 2. Course number: CNTY25204
 3. Section: Kiến thức ngành - Bắt buộc
 4. Instructors:
  • Long Phùng Thăng
  • Văn Nguyễn Hữu
  • Phong Văn Ngọc
  • Long Trần Ngọc
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Giáo trình chăn nuôi gia cầm Nguyễn, Đức Hưng Giáo trình Kho Mở T1
G.01
Checked out 07/06/2021
Giáo trình chăn nuôi lợn Nguyễn, Quang Linh Giáo trình Kho Mở T1
636.4 C Checked out 24/05/2021
Con lợn ở Việt Nam Nguyễn, Thiện Sách in Kho Mở T1
G.01
Available

Powered by Koha