Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Course reserves for Bệnh truyền nhiễm thú y

  1. Department: Ngành Thú y 2020
  2. Course number: CNTY28144
  3. Section: Kiến thức ngành - Bắt buộc
  4. Instructors:
    • Hiền Bùi Thị
    • Hòa Nguyễn Xuân
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Giáo trình Bệnh truyền nhiễm thú y Nguyễn, Xuân Hòa Giáo trình Kho Mở T1
G.01
Available Record URL
Bệnh truyền nhiễm của động vật nuôi và biện pháp khống chế Nguyễn, Bá Hiên Sách in Kho Mở T1
G.01
Available
Một số bệnh truyền nhiễm thường gặp ở lợn, biện pháp phòng trị Lê, Văn Tạo Sách in Kho Mở T1
G.01
Available
Giáo trình Bệnh truyền nhiễm thú y (Phần đại cương) Phạm, Hồng Sơn Sách in Kho Mở T1
G.01
Available Record URL

Powered by Koha