Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Course reserves for Dinh dưỡng động vật

 1. Department: Ngành Thú y 2020
 2. Course number: CNTY25804
 3. Section: Kiến thức ngành - Bắt buộc
 4. Instructors:
  • Dũng Đinh Văn
  • Hằng Dư Thanh
  • Ngoan Lê Đức
  • Trà Nguyễn Thị Thanh
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Giáo trình dinh dưỡng vật nuôi Lê, Đức Ngoan Sách in Kho Mở T1
G.01
Available Record URL
Dinh dưỡng và thức ăn cho bò Sách in Kho Mở T1
G.01
Available
Giá trị dinh dưỡng của các nguyên liệu thức ăn phổ biến cho gia cầm Hồ, Trung Thông Sách in Kho Mở T1
G.01
Available
Giáo trình dinh dưỡng gia súc Lê, Đức Ngoan Sách in Kho Mở T1
G.01
Available Record URL

Powered by Koha