Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Course reserves for Kiểm nghiệm thú sản

  1. Department: Ngành Thú y 2020
  2. Course number: CNTY22403
  3. Section: Kiến thức ngành - Bắt buộc
  4. Instructors:
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Giáo trình kiểm nghiệm thú sản Nguyễn, Thị Bình Tâm Sách in Kho Mở T1
G.01
Available
Vệ sinh thịt Nguyễn, Ngọc Tuân Sách in Kho Mở T1
G.01
Available
Giáo trình vi sinh vật thực phẩm Nguyễn, Hiền Trang Sách in Kho Mở T1
G.01
Available Record URL
Kiểm nghiệm thú sản Trần, Quang Vui Bài giảng Kho Mở T1
636.089 K Available

Powered by Koha