Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Course reserves for Thú y cơ bản

  1. Department: Ngành Chăn nuôi 2020
  2. Course number: CNTY27004
  3. Section: Kiến thức ngành - Bắt buộc
  4. Instructors:
    • Hải Vũ Văn
    • Anh Nguyễn Thị Quỳnh
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Giáo trình Bệnh truyền nhiễm thú y (Phần đại cương) Phạm, Hồng Sơn Giáo trình Kho Mở T1
G.01
Available Record URL
Giáo trình Bệnh truyền nhiễm thú y Nguyễn, Xuân Hòa Giáo trình Kho Mở T1
G.01
Available Record URL
Giáo trình Thú y cơ bản Phạm, Ngọc Thạch Sách in Trung tâm Thông tin - Thư viện
G.01
Available
Ngoại khoa thú y Hồ, Thị Dung Bài giảng Kho Mở T1
636.089 N Available
Bệnh nội khoa Nguyễn, Thị Quỳnh Anh Bài giảng Kho Mở T1
636.089 B Available

Powered by Koha