Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Course reserves for Dịch tễ học thú y

  1. Department: Ngành Thú y 2020
  2. Course number: CNTY21503
  3. Section: Kiến thức ngành - Bắt buộc
  4. Instructors:
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Giáo trình Bệnh truyền nhiễm thú y (Phần đại cương) Phạm, Hồng Sơn Giáo trình Kho Mở T1
G.01
Available Record URL
Giáo trình phương pháp nghiên cứu dịch tễ học thú y Nguyễn, Như Thanh Sách in Kho Mở T1
G.01
Available

Powered by Koha