Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Course reserves for Chăn nuôi chuyên khoa 2

  1. Department: Ngành Thú y 2020
  2. Course number: CNTY25303
  3. Section: Kiến thức ngành - Bắt buộc
  4. Instructors:
    • Dũng Đinh Văn
    • Bả Nguyễn Xuân
    • Văn Nguyễn Hữu
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Dinh dưỡng và thức ăn cho bò Sách in Kho Mở T1
G.01
Available
Giáo trình chăn nuôi trâu bò Nguyễn, Xuân Bả Giáo trình Kho Mở T1
636.2 C Available
Các hệ thống chăn nuôi gia súc nhai lại dựa trên nguồn tài nguyên sẵn có ở vùng nhiệt đới và á nhiệt đới Preston,T R Sách in Kho Mở T1
G.01
Available

Powered by Koha