Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Course reserves for Miễn dịch học thú y

  1. Department: Ngành Thú y 2020
  2. Course number: CNTY22603
  3. Section: Kiến thức cơ sở ngành - Bắt buộc
  4. Instructors:
    • Sơn Phạm Hồng
    • Hiền Bùi Thị
    • Hòa Nguyễn Xuân
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Giáo trình miễn dịch học thú y Phạm, Hồng Sơn Giáo trình nhập Kho Mở T1
636.089 Available Record URL
Giáo trình Bệnh truyền nhiễm thú y (Phần đại cương) Phạm, Hồng Sơn Giáo trình Kho Mở T1
G.01
Available Record URL
Giáo trình miễn dịch học thú y Nguyễn, Bá Hiên Giáo trình Kho Mở T1
G.01
Available
Giáo trình miễn dịch học ứng dụng Nguyễn, Bá Hiên Giáo trình Kho Mở T1
G.01
Available

Powered by Koha