Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Course reserves for Công nghệ sinh học ứng dụng trong thực vật

  1. Department: Ngành Lâm nghiệp 2020
  2. Course number: NHOC31583
  3. Section: Kiến thức cơ sở ngành - Tự chọn
  4. Instructors:
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Giáo trình công nghệ sinh học ứng dụng trong cây trồng Trương, Thị Hồng Hải Giáo trình Kho Mở T2
631.5 C Available
Giáo trình Công nghệ sinh học thực vật Trần, Thị Lệ Sách in Kho Mở T1
G.01
Available

Powered by Koha