Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Course reserves for Chọn tạo giống cây trồng

  1. Department: Ngành Bảo vệ thực vật 2020
  2. Course number: NHOC31613
  3. Section: Kiến thức cơ sở ngành-Bắt buộc
  4. Instructors:
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Giáo trình Giống cây trồng Trần, Văn Minh Sách in Kho Mở T2
G.02
Available
Chọn giống cây trồng Phan, Thanh Kiếm Sách in Kho Mở T2
G.02
Available
Giáo trình giống cây trồng Phan, Thanh Kiếm Sách in Kho Mở T2
G.02
Available
Giáo trình di truyền và chọn giống cây trồng Phạm, Văn Duệ Sách in Kho Mở T2
G.02
Available

Powered by Koha