Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Course reserves for Cây công nghiệp ngắn ngày

  1. Department: Ngành Khoa học cây trồng 2020
  2. Course number: NHOC31543
  3. Section: Kiến thức ngành - Bắt buộc
  4. Instructors:
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Giáo trình cây công nghiệp Nguyễn, Minh Hiếu Sách in Kho Mở T2
G.02
Checked out 26/12/2019

Powered by Koha