Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Course reserves for Thổ nhưỡng

  1. Department: Ngành Bảo vệ thực vật 2020
  2. Course number: NHOC31853
  3. Section: Kiến thức cơ sở ngành-Bắt buộc
  4. Instructors:
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Giáo trình thổ nhưỡng học Lê ,Thanh Bồn Sách in Kho Mở T2
G.02
Available
Giáo trình đất Việt Nam và xây dựng bản đồ đất Trần, Thanh Đức Sách in Kho Mở T2
G.02
Available

Powered by Koha