Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Course reserves for Phúc lợi động vật

  1. Department: Ngành Chăn nuôi 2020
  2. Course number: CNTY26502
  3. Section: Kiến thức cơ sở ngành-Tự chọn
  4. Instructors:
    • Tạo Trần Sáng
    • Quân Nguyễn Hải
    • Thạo Lê Đức
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Giáo trình bệnh dinh dưỡng vật nuôi Đinh, Văn Dũng Giáo trình Kho Mở T1
636.089 B Available Record URL
Giáo trình chăn nuôi gia cầm Nguyễn, Đức Hưng Giáo trình Kho Mở T1
G.01
Checked out 07/06/2021
Giáo trình chăn nuôi lợn Nguyễn, Quang Linh Giáo trình Kho Mở T1
636.4 C Checked out 24/05/2021
Giáo trình chăn nuôi trâu bò Nguyễn, Xuân Bả Giáo trình Kho Mở T1
636.2 C Available

Powered by Koha