Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Course reserves for Vi sinh vật học trong trồng trọt

  1. Department: Ngành Bảo vệ thực vật 2020
  2. Course number: NHOC31262
  3. Section: Kiến thức cơ sở ngành-Bắt buộc
  4. Instructors:
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Giáo trình thực tập vi sinh vật Nguyễn, Xuân Thành Sách in Kho Mở T2
G.01
Available
Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp Nguyễn, Xuân Thành Sách in Kho Mở T2
G.01
Available
Giáo trình Vi sinh vật học đại cương Phạm, Hồng Sơn Sách in Kho Mở T1
G.02
Available Record URL

Powered by Koha