Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Course reserves for Phương pháp giám định bệnh hại cây trồng

  1. Department: Ngành Bảo vệ thực vật 2020
  2. Course number: NHOC31772
  3. Section: Kiến thức ngành - Bắt buộc
  4. Instructors:
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Cẩm nang chẩn đoán bệnh cây ở Việt Nam Phan, Thúy Hiền Sách in Kho Mở T2
G.02
Available

Powered by Koha