Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Course reserves for Sinh thái và môi trường

 1. Department: Ngành Thú y 2020
 2. Course number: NHOC15302
 3. Section: Kiến thức giáo dục đại cương
 4. Instructors:
  • Lam Nguyễn Hồ
  • Thi Nguyễn Đình
  • Hoàng Phạm Lê
  • Xuân Lê Thị Hương
  • Hường Lê Thị Thu
  • Hà Hoàng Dũng
  • Thảo Lê Thị Phương
  • Sen Trần Thị Hương
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Khoa học môi trường Lê, Văn Khoa Sách in Kho Mở T2
G.02
Available
Sinh thái học Võ, Văn Phú Sách in Kho Mở T2
G.02
Available

Powered by Koha