Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Course reserves for Bệnh dinh dưỡng vật nuôi

  1. Department: Ngành Thú y 2020
  2. Course number: CNTY28112
  3. Section: Kiến thức cơ sở ngành-Tự chọn
  4. Instructors:
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Giáo trình sinh lý động vật Trần, Sáng Tạo Sách in Kho Mở T2
G.01
Available Record URL
Giáo trình Hóa sinh động vật Hồ, Trung Thông Sách in Trung tâm Thông tin - Thư viện
G.01
Available
Giáo trình dinh dưỡng vật nuôi Lê, Đức Ngoan Sách in Kho Mở T1
G.01
Available Record URL
Giáo trình bệnh dinh dưỡng vật nuôi Đinh, Văn Dũng Giáo trình Kho Mở T1
636.089 B Available Record URL
Giáo trình chăn nuôi gia cầm Nguyễn, Đức Hưng Giáo trình Kho Mở T1
G.01
Checked out 07/06/2021
Giáo trình chăn nuôi lợn Nguyễn, Quang Linh Giáo trình Kho Mở T1
636.4 C Checked out 24/05/2021
Giáo trình Chăn nuôi đại cương Nguyễn, Đức Hưng Sách in Kho Mở T1
G.01
Available

Powered by Koha