Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Course reserves for Công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật

  1. Department: Ngành Khoa học cây trồng 2020
  2. Course number: NHOC21602
  3. Section: Kiến thức cơ sở ngành-Tự chọn (8/16)
  4. Instructors:
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Công nghệ sinh học. Vũ, Văn Vụ Sách in Kho Mở T2
G.01
Available
Giáo trình công nghệ sinh học ứng dụng trong cây trồng Trương, Thị Hồng Hải Giáo trình Kho Mở T2
631.5 C Available

Powered by Koha