Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Course reserves for Chăn nuôi gia cầm

  1. Department: Ngành Chăn nuôi 2020
  2. Course number: CNTY25404
  3. Section: Kiến thức ngành - Bắt buộc
  4. Instructors:
    • Phương Lê Thị Lan
    • Tình Hoàng Hữu
    • Long Trần Ngọc
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Giáo trình chăn nuôi gia cầm Nguyễn, Đức Hưng Giáo trình Kho Mở T1
G.01
Checked out 07/06/2021
Giáo trình chăn nuôi gia cầm Nguyễn, Thị Mai Giáo trình Kho Mở T1
G.01
Available
Chăn nuôi gia cầm Trần, Ngọc Long Bài giảng Kho Mở T1
636.5 C Available

Powered by Koha