Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Course reserves for Xã hội học đại cương

  1. Department: Ngành Lâm nghiệp 2020
  2. Course number: KNPT14602
  3. Section: Kiến thức giáo dục đại cương
  4. Instructors:
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Giáo trình Đại cương về xã hội học Nguyễn, Văn Sanh Sách in Kho Mở T2
G.02
Available

Powered by Koha