Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Đinh, Gia Tường

Nguyên lý máy. Tập 2 Đinh Gia Tường, Phan Văn Đồng, Tạ Khánh Lâm. - Hà Nội Giáo dục 1998. - 335tr. minh họa, hình vẻ 27cm.

Tài liệu tham khảo: tr.334

Giảm chấn cho hệ dao động xoắn có nhiều bậc tự do. Cân bằng trục mềm. cách rung cho nền khi không va đập và khi có va đập. Cấu trúc rôbốt, ... Các chương trình giải một số bài tính nguyên lý máy.

22.000đ


Nguyên lý máy--Giáo trình

Cơ cấu tay máy Chống rung Nguyên lý máy Giáo trình

621.8 / N

6C5

Powered by Koha