Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Văn Hiến

Autocad cho tự động hóa thiết kế Sách dùng cho sinh viên các trường kỹ thuật Nguyễn Văn Hiến. - Hà Nội Giáo dục 1999. - 143tr. Minh họa, hình vẻ 27cm.

Giới thiệu khái quát về Autocad. Cách sử dụng phần mềm Autocad để lập bản vẽ phẳng và bản vẽ 3 chiều (3D).

13.300đ


Bản vẽ phẳng--Sử dụng Autocad--Thiết kế
Bản vẽ 3 chiều--Sử dụng Autocad--Thiết kế
Autocad (Phần mềm máy tính)

2D Kỹ thuật đồ họa Đồ họa Bản vẽ 3 chiều Bản vẽ phẳng 3D Phần mềm máy tính Thiết kế Tự động hóa Autocad

604.028 5 / A

6T7

Powered by Koha