Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Đỗ, Đình Sâm

Đánh giá tiềm năng sản xuất đất lâm nghiệp Việt Nam Đỗ Đình Sâm, Nguyễn Ngọc Bình chủ biên. - Hà Nội Nông nghiệp 2000 - 188tr. 27cm.

Tài liệu tham khảo tr.183

Cơ sở khoa học đánh giá tiềm năng sản xuất đất vùng đồi núi. Tiềm năng sản xuất đất lâm nghiệp vùng đồi núi, đất cát biển, đất ngập mặn và đất phèn ở đồng bằng sông Cửu Long.

34.400đ


Đất lâm nghiệp--Phân loại và đánh giá
Đất lâm nghiệp--Tiềm năng sản xuất--Đánh giá--Việt Nam

Đồng bằng sông Cửu Long Đất phèn Đất ngập mặn Đất cát biển Vùng đồi núi Đất lâm nghiệp Lâm nghiệp Đất

634.9 / Đ

Powered by Koha