Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, xuân Bình

Kinh nghiệm nuôi lợn (lợn thịt, lợn nái, lợn con và đực giống) Nguyễn Xuân Bình - Hà Nội Nông nghiệp 2000 - 86tr. 19cm.

Tài liệu giới thiệu kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt, lợn nái và lợn con, lợn đực giống.

7.000đ


Lợn--Kỹ thuật chăn nuôi

Lợn Chăn nuôi

630.4

Powered by Koha