Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trần, Văn Đan

Kỹ thuật nuôi trồng tôm, cá, rong nước lợ Trần Văn Đan, Đỗ Đoàn Hiệp, Bùi Viết Số - [kđ] Lao động - Xã hội 2006 - 63tr. 19cm.

Nội dung cuốn sách bao gồm: Nuôi tôm quảng canh cải tiến. Nuôi cá bống mướp. Kỹ thuật trồng rau câu chỉ vàng. Kỹ thuật gây nuôi thức ăn tự nhiên cho ấu trùng tôm, cá, cua biển.

8.000đ


Tôm--Kỹ thuật nuôi.
Cá--Kỹ thuật nuôi.
Rong nước lợ--Kỹ thuật trồng.

Thủy sản Tôm Cá Rong nước lợ

639.3 / K

Powered by Koha