Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Hoàng, Minh

Kỹ thuật trồng và chăm sóc Dưa hấu, bí ngồi, cà chua, ngô Hoàng Minh. - [Kđ] Lao động -Xã hội 2005 - 67tr. 19cm.

Kỹ thuật trồng các loại cây dưa hấu, bí ngồi, cà chua, ngô.


Dưa hấu--Kỹ thuật trồng
Bí ngồi--Kỹ thuật trồng
Ngô--Kỹ thuật trồng
Cà chua--Kỹ thuật trồng

Trồng trọt Làm vườn Dưa hấu Bí ngồi Kỹ thuật trồng Ngô

635.6 / K

Powered by Koha