Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Văn Hoan

Kỹ thuật thâm canh mạ Nguyễn Văn Hoan. - Tái bản lần 1 - Hà Nội Nông nghiệp 2005 - 94tr. 19cm.

Vai trò của cây mạ, kỹ thuật làm mạ và thâm canh mạ. Thâm canh mạ ở vụ hè thu và vụ xuân. Những hạn chế của phương pháp làm mạ truyền thống và cách khắc phục.

11.000đ


Cây mạ--Kỹ thuật thâm canh

Trồng trọt Lúa Cây mạ Kỹ thuật thâm canh

633.18 / K

Powered by Koha