Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Lê, Quốc Doanh

Canh tác đất dốc bền vững Lê Quốc Doanh, Hà Đình Tuấn, Andre Chabanne. - Tái bản lần 2, có bổ sung. - Hà Nội Nông nghiệp 2006 - 104tr. 19cm.

Canh tác trên đất dốc bền vững và kỹ thuật canh tác. Thâm canh đất ruộng để đảm bảo an ninh lương thực và cải thiện tài nguyên môi trường vùng cao.

15.000đ


Đất dốc--Kỹ thuật canh tác

Đất dốc Kỹ thuật canh tác Bền vững

631.4 / C

Powered by Koha