Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Quy phạm kỹ thuật trồng thông nhựa Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Hà Nội Nông nghiệp 1996 - 36tr. 19cm.

Quy phạm kỹ thuật trồng thông nhựa. Điều khoản chung. Điều kiện gây trồng. Giống. Tạo cây con. Trồng rừng. Nuôi dưỡng rừng. Bảo vệ và quản lý rừng trồng. Điều khoản thi hành.


Cây thông nhựa--Kỹ thuật trồng

Cây thông nhựa Lâm nghiệp

/ Q

634.9

Powered by Koha