Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trương, Quốc Tùng

Hỏi đáp kỹ thuật trồng nấm ở hộ gia đình Trương Quốc Tùng. - Hà Nội Khoa học tự nhiên và Công nghệ 2008 - 103tr 19cm.

Giới thiệu cây nấm ăn và nghề trồng nấm: chuẩn bị các điều kiện để trồng nấm, quy trình kĩ thuật sản xuất nấm, cách phòng trừ sâu bệnh và chuột, kĩ thuật bảo quản, chế biến và sử dụng nấm .

20.000đ


Nấm (Thực phẩm)--Kỹ thuật trồng--Hỏi đáp

Trồng trọt Nấm Nấm ăn

635.8 / H

Powered by Koha