Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Thị Lang

Giống lúa và sản xuất hạt giống lúa tốt Nguyễn Thị Lang - Tp. Hồ Chí Minh Nông nghiệp 2000 - 80tr. 19cm.

Khái quát chung về công tác giống. Kỹ thuật sản xuất hạt giống lúa. Tiêu chuẩn sản xuất hạt giống lúa. Đặc tính một số giống lúa cao sản đang sản xuất tại miền nam. Nhóm lúa thơm đặc sản. Giống lúa canh tác trong điều kiện khó khăn.

8.500đ


Lúa nước--Giống

Lúa nước Trồng trọt

633.18 / G

63.633.1

Powered by Koha