Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trịnh, Thị Thu Hường

Hướng dẫn làm chuồng trại gia súc gia cầm Trịnh Thị Thu Hường - Hà Nội Văn hóa Dân tộc 2000 - 68tr. 19cm.

Chuồng trại nuôi gà, lợn, nuôi bò sữa - bò thịt, nuôi hươu. Lồng chuồng nuôi nhốt thỏ.

6.500đ


Gia cầm--Chuồng trại
Gia súc--Chuồng trại

Gia súc Chăn nuôi Gia cầm

636 / H

636

Powered by Koha