Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Quy phạm khảo nghiệm giống đậu xanh Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Hà Nội Nông nghiệp 2004 - 16tr. 27cm.

Đầu trang nhan đề: Chương trình hỗ trợ ngành nông nghiệp(ASPS) hợp phần giống cây trồng

Nội dung cuốn sách bao gồm: Quy phạm khảo nghiệm giống đậu xanh. Báo cáo kết quả khảo nghiệm cơ bản giống đậu xanh. Kết quả khảo nghiệm sản xuất giống đậu xanh.

5.200


Đậu xanh (Thực vật)--Khảo nghiệm--Giống

Đậu xanh Trồng trọt

635.656 / Q

633.17

Powered by Koha