Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trương, Đích

Kỹ thuật trồng các giống lúa mới Trương Đích - Tái bản lần 1 - Hà Nội Nông nghiệp 2008 - 213tr. 19cm.

Tài liệu tham khảo Tr.208

Giới thiệu sự sinh trưởng, phát triển và nhu cầu sinh thái, dinh dưỡng của cây lúa. Nguồn gốc, đặc tính, hướng dẫn sử dụng và yêu cầu kĩ thuật của các giống lúa tốt ở phía Bắc và Nam. Phương pháp cải thiện chất lượng lúa gạo và hạt giống

28.000đ


Lúa--Kỹ thuật trồng--Giống

Nông học Trồng trọt Lúa Giống Giống lúa mới

633.18 / K

Powered by Koha