Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Vũ, Văn Vụ

Công nghệ sinh học. Dùng cho sinh viên ĐH, CĐ chuyên và không chuyên ngành CNSH, giáo viên và học viên THPT Tập 2 Công nghệ sinh học tế bào Vũ Văn Vụ, Nguyễn Mộng Hùng, Lê Hồng Điệp. - Tái bản lần 1 - Hà Nội Giáo dục 2006 - 184tr. 27cm.

Tài liệu tham khảo tr.182 - 183

Trình bày khái niệm về công nghệ tế bào thực vật như: cấu trúc chức năng của tế bào, điều kiện và môi trường nuôi cấy mô tế bào thực vật, nuôi cấy huyền phù tế bào, nuôi cấy bao phấn và hạt phấn, nuôi cấy và dung hợp tế bào trần, ...Trình bày kiến thức về tế bào động vật: tế bào gốc, tế bào trứng, tế bào gốc sinh dục, công nghệ tế bào và động vật chuyển gen.

24.500đ


Công nghệ sinh học tế bào
Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học tế bào Công nghệ sinh học Sinh học tế bào Công nghệ tế bào động vật Công nghệ tế bào thực vật

660.6 / C

Powered by Koha