Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Đái, Duy Ban

Công nghệ sinh học đối với vật nuôi và cây trồng Đái Duy Ban, Lê Thanh Hòa - [kđ] Nông nghiệp 1998 - 298tr. 19cm.

Tài liệu giới thiệu về nguyên lý và phương pháp chuyển giao gen vào tế bào thực vật. Một số thành quả của việc ứng dụng công nghệ sinh học trong tạo giống cây trồng, sản xuất thuốc trừ sâu, bảo vệ môi trường.

15.000đ


Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học Vật nuôi Cây trồng

631

Powered by Koha